islamın tüm dinleri kapsaması

Allah rahmandır
Dua

İslamın üstün bir din oluşu ve tam teslimiyet

Allah'a hamd, Peygamber Efendimiz'e salât ve selâm ile sözlerime başlamak istiyorum. Sakarya Üniversitesinin sayın rektörü, Sayın İlahiyat Fakültesi Dekanı, Sayın Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, öğretim üyesi arkadaşlarım ve aziz talebelerimiz! İslâmî İlimler Araştırma Vakfı adına sizleri…