hadis ahlakı

hadislerle çevremiz
Fıkıh

Hadisler Çerçevesinde Çevrenin Oluşması

Resulullahın şefkatli kollarında! Prof. Dr. Huriye Martı’nın kaleme aldığı “Hadisler Ekseninde Çevre Ahlakı” adlı eser, hadis rivayetleri ekseninde bir çevre ahlakı inşa etme gayesi gütmektedir. Eser; modern dünyanın bunalımının bir parçası olan “çevre krizi” konusunda ufuk açıcı ve yönlendirici tavsiyelede…