Kuran

peygamberimizi sevmek adına neler yapılabilir

İslam Dininin İlme Verdiği Değer

Din, milletlerin kültür dokularının oluşmasında ve güçlenmesinde önemli bir yer tuttuğu gibi, i|min ve bilginin gelişip yaygınlaşmasında da aktif bir role sahip bulunmaktadır. Bu araştırmamızda geçen ilim ve bilgi kavramlarını birbirinin müteradifi olarak kullandığımızı belirtmeliyiz. Ilim veya bilgi ”bir şeyi…