islam

islam medeniyeti incelemesi

İSLAM MEDENİYET TARİHİ İNCELEMESİ

Medeniyet kelimesi, “bir yerde yerleşme, ikamet etme” anlamındaki “ مدنME-DE-NE” kökünden gelmektedir. Şehirleşme ile sıkı sıkıya bağlı olan medeniyet, aynı kökten gelen “Medine” kelimesi ile yakın alakalıdır. “Medenî”; “şehirli, şehre ait, şehre özgü”; “medeniyet” ise “şehirlilik, yerleşik hayat, iyi ve…
Allah ve resulune uymak

Allah Resulunü Gereği Gibi Sevebilmek

İnancımızın ve ibadetlerimizin anlam ve güzellik kazanması Yüce Allah'ın insanoğluna bağışladığı duyguların belki de en yücesidir sevgi. Hayatımızın hemen her…