peygamberimizi sevmek adına neler yapılabilir
Fıkıh

Genel anlamıyla sünnet

Genel anlamıyla sünnet (gelenek), Allah'ın hükmünün somut bir şekilde gerçekleştiği bir zemin olması itibariyle, dikkate alınmalıdır. Anlamın gerçekleştiği zeminin kaybedilmesinin, salıili olarak tezahür ettiği kabul edilen anlamdan uzaklaşılınasına yol açacağı düşüncesiyle Tabifuı ve sonrakilerin, kendilerinden önceki uygulamayı (Sünnet), dikkate aldıkları…